CREATE


 

Image Image

Cu ce se ocupă proiectul CREATE?

Principalul obiectiv al CREATE este reducerea congestiei în oraşele europene, prin încurajarea unui transfer de la autovehicule către moduri de transport mai sustenabile.

CREATE va explora tipare istorice privind traficul rutier urban şi utilizarea vehiculului, va identifica factori de succes în ce  priveşte încurajarea trecerii modale şi lecţiile învăţate în capitalele vest-europene şi va conlucra cu oraşele- partener din Europa de Est şi Europa Centrală pentru a le asista să dezvolte strategii durabile.

SUSTENABILITATE Vreţi să diminuaţi congestia şi să promovaţi moduri de transport mai durabile?
SPAŢIU PUBLIC Aţi dori să oferiţi zone mai largi soluţiilor durabile?
POLITICIENI & CETĂŢENI Doriţi să implicaţi şi să convingeţi oameni politici şi cetăţeni?

CREATE vă va sprijini

Un proiect pentru oraşe şi cu oraşele

Proiectul adresează problematicile dificile referitoare la co-existenţa alături de utilizarea vehiculului, cu care cele mai multe oraşe din Europa şi din alte zone se confruntă. De asemenea, el va identifica moduri de poziţionare în raport cu consecinţele viitoarei creşteri a populaţiei şi densificarea asociată mobilităţii, prin noi tehnologii, modele de afaceri şi practici sociale.
Partenerii CREATE includ cinci oraşe est-europene şi oraşe din zona Euro-Med aflate în prezent în Etapa 1 (Adana, Amman, Bucureşti, Skopje şi Tallinn) şi cinci oraşe vest-europene în Etapa 3 (Berlin, Copenhaga, Londra, Paris- Île-de-France şi Viena) lucrând cu o reţea extinsă a membrilor EUROCITIES.

COPENHAGA: deplasările cu bicicleta reprezintă 45% din totalitatea călătoriilor navetiştilor “Oraşul bicicliştilor”
LONDRA: 26,1 milioane de călătorii pe zi “Oraşul într-o continuă dezvoltare şi conversie”
PARIS-ÎLE-DE-FRANCE:mersul pietonal ocupă 39% în distribuţia modală “Întâi Pietonii!”
VIENA: capitala cu gradul cel mai ridicat de utilizare a transportului public din Europa “Paliere model privind utilizarea transportului public în Europa”
SKOPJE: mersul pietonal şi transportul public sunt de un nivel apropiat în cadrul distribuţiei modale “Către moduri de transport mai sustenabile”
ADANA: este în construcţie a doua linie de metrou “În obiectiv, o pondere mai mare a metroului”
AMMAN: sistemul de transport public este unul din cele mai întinse din Europa “Provocări extreme privind traficul”
BUCUREŞTI: 26,1 milioane de călătorii pe zi “Amplă reţea de transport public deservită cu autobuze”
BERLIN: sunt utilizate circa 3000 de autoturisme carsharing, dintre acestea peste 400 de vehicule electrice “Capitala car-sharing”
TALLINN: din 2013 locuitorii din capitala Estoniei pot circula gratuit “Transport public gratuit pentru rezidenţi”
Abordarea noastră

CREATE ajută oraşele să detaşeze creşterea înregistrată în trafic de creşterea economică şi să creeze un sistem de transport durabil. Multe oraşe din întreaga lume sunt în diverse stadii ale unui proces în evoluţie de dezvoltare a politicii de transport:

Poate acest proces de evoluţie/ învăţare să conexeze etapele?

Ciclul tipic de Dezvoltare a Politicii de Transport

Etapa 1:
Oraşele cu politici în favoarea automobilului sunt caracterizate de creştere urbană economică rapidă, în asociere cu deţinerea în proprietate a autovehiculului şi a utilizării.

Etapa 2:
Oraşele care se confruntă cu probleme în relaţie cu accentuarea utilizării vehiculului, ca de exemplu congestia şi poluarea, şi introduc politici care să furnizeze mai bune alternative de transport public şi să limiteze intrarea autovehiculului în centrul oraşului.

Etapa 3:
Oraşele aspiră să devină “oraşe pretabile locuirii” prin încurajarea activităţilor străzii, redistribuirea spaţiului stradal către transportul public şi promovarea mersului pietonal şi a mersului cu bicicleta.


CREATE promovează transferul de cunoaştere către oraşele Etapa 1 şi le sprijină să elimine paşii acestui proces în evoluţie, pentru a deveni într-un grad mai mare locuibile şi durabile. Pe lângă aceasta, oraşele Etapa 3 vor efectua schimburi reciproc şi vor lucra împreună la viitoare soluţii de trecere la oraş Etapa 4.Image
Contacte:
Contact coordonator:
Prof. Peter Jones, CTS,
University College London
peter.jones@ucl.ac.uk

Contact comunicare:
Vanessa Holve, EUROCITIES
vanessa.holve@eurocities.eu
Image
Consorţiul CREATE
8 parteneri cu expertiză în comportamentul deplasării, analiza datelor, politică de transport şi managementul congestiei acordă suport celor 10 oraşe CREATE.

Sub direcţionarea generală a coordonatorului ştiinţific al proiectului (UCL), partenerii non-oraşe sunt: EUROCITIES (reţeaua marilor oraşe europene); BOKU, Universitatea din Dresda şi SciencesPo (departamente universitare cu rol conducător la nivel internaţional); COWI, EIP şi Vectos (consultanţi); şi INRIX (din categoria IMM-uri).
Principalele elemente rezultând din CREATE
Proiectul CREATE va furniza persoanelor de decizie instrumente concrete ce pot fi utilizate de practicienii din domeniul Mobilităţii:
  • Liniile-ghid CREATE: pilonii pentru ţinerea sub control a congestiei actuale şi de reducere a nivelelor utilizării autoturismului în oraşele europene;
  • Strategii pentru o bună percepţie a cererilor viitoare în creştere din domeniul Mobilităţii: realizarea de politici efective şi acceptabile;
  • Schimburi reciproce în cadrul grupe de 2 oraşe;
  • Planuri de exploatare

Implicarea cum se poate realiza?
CREATE va organiza activităţi de preluare de experienţă cu grupe de 2 oraşe, transfer de cunoaştere şi sesiuni de instruire pentru partenerii în proiect şi pentru participanţii din afara proiectului. Suplimentar, a fost constituit un Grup de Angajare a Factorilor de Decizie; printre cei implicaţi în acesta se numără oraşe EUROCITIES, dar şi grupuri din zona media şi ONG-uri. Rezultatele activităţilor acestui grup vor fi disponibile pe site.

CONTACT RO:
PMB: Bdul Regina Elisabeta, nr. 47, sector 5, Bucuresti;cod poştal 050013 www.pmb.ro
+40 021/305.55.00; interior: 2009
Registratura: Bdul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5, Bucuresti; +40 021/302.15.15


CREATE 2016-2017